Extrudering

Teknik

Extruderingsteknik

Strängsprutning går ut på att man tillför mer eller mindre lättflytande plast in i en cylinder som innehåller en s.k. ”matar-skruv”. Denna skruv roterar och tvingar ut den lättflytande plasten genom ett munstycke, i slutet på cylindern, där plasten kyls ner och bildar sin slutgiltiga form. Produkten som skapas kommer att kontinuerligt matas ut ur munstycket vilket resulterar i en effektiv produktion av slutprodukten. AJprofiler tillverkar profiler, slang, rör och flexrör

Utveckling

AJprofiler har stor kunskap om tekniskt avancerade processer och material. Vi har tillgång till avancerad verktygskunskap och experter hos materialproducenter som kontinuerligt förser oss med rätt kunskap, lösningar och den senaste tekniken.

Verktyg

AJprofiler har nära samarbete med verktygsmakare som tar fram verktyg utifrån projektets egna förutsättningar.

Kvalitet/Miljö

Snabbast möjliga ledtider med tuffa krav på precision och kvalitet är en grundförutsättning och vår tillverkning sker enligt nollfelsprincipen. Detta ställer mycket höga krav på rutiner och på personalens kunskaper.

AJprofiler skall alltid uppfylla lagar och andra krav som ställs på oss från t ex myndigheter och kunder. Vårt kännetecken på marknaden skall vara bra kvalitet, support och leveranssäkerhet.

Som ett led i att säkerställa detta har vi upprättat ett eget kvalitetsledningssystem för tillverkning av rör och flexrör.

Vi skall alltid ligga långt fram även inom organisationsutvecklingen genom att ständigt förbättra vår medvetenhet, ekonomi och kundfokusering.

Välutbildad kvalitesmedveten personal och välskött maskinpark bidrar till att våra mål kommer att uppnås.

Ajprofiler skall alltid uppfylla miljölagar och andra krav som ställs på oss från myndigheter och kunder. Vi jobbar kontinuerligt med ständiga förbättringar

Vi skall ständigt sträva efter att minska föroreningar och annat som kan påverka yttre och /  eller inre miljön negativt.

Vi skall ta hänsyn vid materialval så att vi, tillsammans med kund, väljer material som har så lite miljöpåverkan som möjligt.

Välutbildat miljömedveten personal och en välskött modern maskinpark bidrar till att våra mål kommer att uppnås.