Plast

Plaster som AJ Profiler använder

Plast är ett samlingsnamn för en stor grupp syntetiska eller halvsyntetiska material som används inom allt från bilindustrin och medicinsk teknik till förpackningar. Plast består huvudsakligen av en eller flera polymerer som blandats med tillsatser. En polymer är en stor molekyl som består av många små identiska molekyler som bundit ihop för att skapa en lång kedja. Dessa små upprepande molekyler kallas passande för monomerer. De flesta polymerer består av organiska föreningar.

Genom att variera vilken typ av monomer som används, vilka tillsatser som används och hur lång polymerkedjan är kan man få fram en mängd olika typer av plast med många olika användningsområden. Detta, tillsammans med att plaster blir enklare och enklare att återvinna har resulterat i att plast blivit en oumbärlig del av dagens samhälle.

Plaster delas upp i två huvudgrupper, termo- och härdplaster. Termoplaster mjuknar vid smältning och kan formas om medan härdplaster inte kan smältas ner utan att dess kemiska strukturen förstörs, detta på grund av att plasten härdas vid tillverkning. Termoplaster kan således smältas ned och formas om men inte härdplaster.

 

PP – Polypropen

är, liksom polyeten, en olefinplast. Egenskaperna liknar etenets, men PP är styvare och har bättre mekanisk hållfasthet. Plasten finns både som homo- och sampolymer. Sampolymeren PP-PE klarar låga temperaturer bättre än homopolymeren. Naturfärgen är vit, färglös. Infärgningsmöjligheterna är obegränsade. Självslocknande kvaliteter finns.

Fördelar: PP har låg densitet och mycket god kemisk beständighet, särskilt mot fetter och organiska lösningsmedel. Formbeständighetstemperaturen är hög vid små belastningar. Propen har hög draghållfasthet och utmärkta elektriska egenskaper som bibehålls även i vatten.

Användningsområde: En av de största användningsområdena för PP är emballage, såsom flaskor, behållare, medicin- och kosmetikaförpackningar. Andra områden där propen används är t.ex. till optorör, isolatorer. flexrör, profiler samt detaljer inom den kemisk-tekniska industrin.

Begränsningar: Aggresiva ämnen för PP är aromater, halogeniserade hydrokarboner och starkt oxiderande syror. UV-strålning bryter ned polypropen om den inte är stabiliserad, dessutom tål omodifierad PP låga temperaturer dåligt. Plasten är svår att limma.

Identifiering: Polypropen flyter i vatten. Brinner även sedan det tagits ut ur lågan, med en icke lysande, icke sotande låga, blå i kärnan och gul i toppen. Droppar och luktar olja eller paraffin.

PE – Polyeten

tillhör gruppen olefinplaster. PE framställs enligt två metoder, vilket ger en produkt med antingen hög densitet (HDeten) eller låg densitet (LDeten). Vanligast är HD-typen, då de mekaniska egenskaperna förbättras med stigande molekylvikt. Naturfärgen är vit/färglös, infärgningsmöjligheterna är obegränsade. Polyeten går att få som ”regenererat”, återanvänt material.

Fördelar: De elektriska egenskaperna för PE är goda, liksom slagsegheten. Det är beständigt mot syror och lut samt svaga lösningsmedel. Materialet är köldtåligt och okänsligt för fukt. Polyeten kan användas i kontakt med livsmedel.

Användningsområde:   Polyeten används bl.a. till glidlister, lager, pumphus, medbringare, hinkar och kärl, flaskor, kabelisolering, rör, förpackningsfilm och bensintankar.

Begränsningar: De mekaniska egenskaperna är starkt temperaturberoende. Ländutvidgnings-koefficienten och formkrympningen är hög. Polyeten tål inte UV-strålnining, såvida den inte är svartfärgad. Oxiderande syror och halogener angriper plasten. Materialet är svårt att limma och förse med text utan föregående ytbehandling.

Identifiering: PE brinner med lysande, ej sotande låga, blå i kärnan och gul i toppen. Droppar och luktar paraffin.