Produkter

AJ Profiler tillverkar s.k skyddsrör i olika dimensioner, varav samtliga 25 mm skyddsrör är godkända enligt den Nordiska kvalitetsstandarden av SINTEF: 3B0409.42 och även  ”rör – i – rörsystem” enligt SINTEF: TG20312 (www.sintef.no/byggforsk)  se test:  Nordtest NT VVS 129. Vi tillverkar även 34 mm som uppfyller kraven enligt Nordtest, men som inte har ett godkännande ännu.


Skyddsrör


Optorör